BOKANMELDELSER
(Utvalg)

Aftenposten
Hva boken bringer av nytt, er ikke minst hvordan marerittet ble opplevd av Jens Evensen selv, og om hvordan Evensens liv artet seg etter katastrofen. Boken kaster også nytt lys over hvordan ledende kretser i Arbeiderpartiet og regjeringen reagerte på Evensen i hans glansdager da han hadde makt. Jens Evensen har fortjent en biografi, ikke bare på grunn av sitt livsverk, men fordi også hans  livshistorie tilsier det... 


...Man kunne sikkert funnet en person med større ekspertise i problemstillingene. Men det var også et poeng å finne en som oppnådde Evensens fortrolighet, med evne til å få den siden 1984 så tause kjempe til å åpne seg, og slike skribenter vokser ikke på trær. (Ulf Andenæs)

Aftenposten
Bokens kapittel om Treholt-saken er detaljert og gir et sterkt bilde av en Jens Evensen som rystes i sine grunnvoller av hans medarbeider og venn er arrestert og senere blir dømt som spion. Særlig uforståelig synes Evensen det at han ikke ble informert om mistankene mot Treholt. (Tron Strand)

BA
Berit Ruud Retzer tegner et kritisk, men ærbødig portrett av Jens Evensen. (Olav Terje Bergo)

Dag og Tid
Det er tydeleg at Berit Ruud Retzer har tykt godt om mange sider ved Jens Evensen. Han har opna seg tillitsfullt for henne. Sjølv om samarbeidet med han sprakk, ber boka preg av dette samarbeidet så langt det rakk. ((Hjerbjørn Sørebo)

Dagbladet
I disse historiene om Treholt og livet i Haag, kombinert med kapitlene om Evensens barndom, oppvekst og familieforhold, får Ruud Retzer tak i det menneskelige dramaet som har preget livet til denne mannen som i sitt arbeid med folkerett, og spesielt havrett, har gjort en enorm innsats for Norge.
(Halvor Elvik)

Dagens Næringsliv
...Men med familien Evensen, juridiske blodhunder og mektige William Nygaard i hælene så er det forståelig at en kan føle seg noe bundet. Berit Ruud Retzer skal likevel ha takk for at hun våget å trosse makten og gi dette bidraget til å kaste lys over en viktig aktør i etterkrigs-norge....
...Denne biografien om Jens Evensen er skrevet av en beundrerinne. Det gjør hun klart for leseren så ofte at det til tider blir litt plagsomt. Men at det er en forfatter som på denne måten tar klar stilling til objektet hun beskriver, gjør ikke boken dårligere. Den er verd sin pris.
( Alf Ole Ask)

Dagsavisen
Biografien om Jens Evensen er en solid gjennomgåelse av norsk etterkrigshistorie. Men den handler først og fremst om en menneskelig tragedie som ble et mareritt for mange mennesker i kretsen rundt Evensen og Treholt.  (Ivan Kristoffersen)

Friheten
Boka er en velskrevet og høyst interessant bok. (Arne Jørgensen)

Nettavisen
Til tross for at forfatteren har trosset Evensens ønske om å tone ned Treholt-kapitlet og at de av den grunn brøt kontakten, skriver hun gjennomgående positivt om hovedpersonen. (Ole Valaker )

Nordlys
TROMSØ: Berit Ruud Retzer (47) er glad for de gode kritikkene hun har fått for sin uautoriserte biografi om Jens Evensen. Men den kritikeren hun aller helst ønsker å høre fra, har ennå ikke tatt kontakt; Jens Evensen selv. (Sissel Wessel Hansen)

Nordlys
Ruud Retzer har nok likevel gjort Evensen ei teneste ved å la lesarane få innsyn i sjelekvalane han måtte stri med etter den oppsiktsvekkande arrestasjonen fredag 20. januar 1984. (Gunnar Sætra)

Nordlands Framtid
Det spesielle ved Retzers bok er at hun har hatt en direkte og langvarig tilgang på primærkilden, noe som gir innholdet en helt egen tyngde.

NRK P1, Østlandssendingen, «Lang lunsj»
Det er sjelden jeg lar meg imponere av en biografi, men det er et unntak med denne boken. (Birger Kolsrud Jåsund)

NTB/Adresseavisen
«Makten, myten og mennesket Jens Evensen» er gjennomgående en positiv bok om mannen som skaffet Norge en ny og utvidet fiskerisone, som skaffet Norge råderetten over kontinentalsokkelen med olje og gass og som gjorde en uvurderlig innsats under rettssaken mot juntaen i Hellas og i forhandlingene med russerne om den såkalte gråsonen i 1970-årene. (Sveinung Johannessen)

Oslo Universitet
En banebrytende bok!
(Tore Jørgen Hanisch, professor i historie, Oslo Universitet)

Sandefjords Blad
Boken er spekket med massevis av historie og episoder, om vekst og fall, myter og realiteter, idealitet og naivitet, smålighet og intriger og dessuten grådig kremmerånd. Til dels spennende lesning - lærerik. (Thor Knudsen)

UD-Posten
Jens Evensen var en av Norges viktigste personer i dette århundres siste halvpart. Og Ruud Retzers bok om ham er meget leseverdig. (Helge Elster)

VG
Berit Ruud Retzer har også intervjuet Arne Treholt, som avslører bitterhet over at Evensen aldri tok kontakt med ham etter arrestasjonen. Han sa: "Du får hilse Jens når han har en god dag," sier Retzer. (Alf Bjarne Johnsen)

Vårt Land
Skildringen av den menneskelige katastrofen som rammet Evensen da han ble sveket av den han aller mest hadde stolt på, er bokens absolutt sterkeste side, og der hvor troverdigheten også virker størst.
(Erling Rimehaug)

 

Ingen advarte Evensen

Ivan Kristoffersen, Dagsavisen, 14.09.1999

Ny biografi: Havrettsministeren holdt utenfor i Treholt-saken
Ingen fortalte havrettsminister Jens Evensen om spionmistankene mot vennen og den nære medarbeideren Arne Treholt. Både utenriksminister Knut Frydenlund og statsminister Odvar Nordli visste. Men de sa ingenting til Evensen.

Ingen fortalte havrettsminister Jens Evensen om spionmistankene mot vennen og den nære medarbeideren Arne Treholt. I en uautorisert biografi om Jens Evensen skriver Berit Ruud Retzer at utenriksminister Knut Frydenlund ble orientert om spionmistankene mot Arne Treholt allerede i 1978. Det menneskelige og politiske drama rundt spionsaken mot Arne Treholt kommer opp igjen i «Makten, myten og mennesket Jens Evensen», som kommer på bbg Forlag AS i Oslo.

I en uautorisert biografi om Jens Evensen skriver Berit Ruud Retzer at utenriksminister Knut Frydenlund ble orientert om spionmistankene mot Arne Treholt allerede i 1978. Siden fikk flere embetsmenn og politikere vite om saken. I 1979 fikk justisminister Andreas Cappelen beskjed, senere også hans etterfølger Oddvar Berrefjord. Også statsminister Odvar Nordli ble informert i 1979. Ingen av dem advarte Jens Evensen.

Evensen fikk sjokkmeldingen om arrestasjonen av Arne Treholt i 1984. «Man valgte å holde ham utenfor. Han måtte ofres for saken», skriver Ruud Retzer i boka om den tidligere havrettsministeren. Den kommer ut denne uka.

 

  Biografi  Innhold Bokutdrag Bokanmeldelser Forhistorie Forfatter Bokbestilling

copyright © Berit Ruud Retzer 1999-2016