JENS EVENSEN: MAKTEN, MYTEN OG MENNESKET
EN UAUTORISERT BIOGRAFI AV BERIT RUUD RETZER
Se video klipp fra NRK Dagsrevyen - 15. sep. 1999

   
    Berit Ruud Retzer

    


 Arne Treholt og Jens Evensen

 Bestill boken med forfatterens signatur 
kr 295.- pluss frakt - trykk her og bestill!

EN BERETNING OM MAKT OG SVIK
Denne boken er den første biografien om Jens Evensen, basert på dyp fortrolighet mellom forfatteren og Evensen. Boken gir leseren innblikk i Jens Evensens tanker og følelser ovenfor Arne Treholt, hans nære medarbeider og uadopterte "sønn”, som ble arrestert i 1984, mistenkt for spionasje. Etter dette sjokket valgte Evensen å leve sitt liv isolert og ensomt i Haag i Nederland. Treholt fikk tyve års fengsel, han sonet åtte år før han ble benådet i juli 1992. Jens Evensen blir pensjonert som folkerettsdommer i februar 1994. Han og Arne Treholt har aldri sett hverandre igjen.

Arne Treholt, som avslører bitterhet over at Evensen aldri tok kontakt med ham etter arrestasjonen, sier: "Du får hilse Jens når han har en god dag."

Boken gir et portrett av en mann som på den ene side innbrakte Norge enorme fortjenester, ved arbeidet for å sikre kontinentalsokkelen for vår oljeutvinning, for 200 mils økonomiske soner og et internasjonalt havrettsregime, men som side om side med denne storhet hadde et innslag av godtroenhet i sin personlighet som gjorde ham sårbar.

Boken er en nær skildring som kaster lys over mennesket, makten og myten - om hans oppvekst som sønn av Norges mest fremgangsrike slakter. Om juristen, politikeren, statsråden og den høyt ansette og respekterte advokaten som avsluttet sin lange karrière som dommer ved Folkerettsdomstolen i Haag, juristenes Mount Everest. Ikke minst beskriver forfatteren med dyp innsikt det nære samarbeidet med Arne Treholt, og den opprivende striden om familiearven.

Biografien forteller om Evensens tidlige løpebane, som Quisling-etterforsker under landssvikoppgjøret i 1945, om hvordan han - til stor misunnelse for mange - feide inn i utenrikstjenesten utenom alle interne avansementsordninger, om hans vennskap med Einar Gerhardsen, om hans innbitte kamp mot junta-diktaturet i Hellas, om hans sterkt kritiserte uttalelser da UD-sekretæren Gunvor Galtung Haavik ble spion-arrestert i 1977, og om uroen omkring ham som "privatpraktiserende utenriksminister" i kampen mot atomvåpen og uvennskapet med utenriksminister Knut Frydenlund.

Jens Evensen døde 15. februar 2004, 86 år gammel.

Aftenposten: Tidligere statsråd Jens Evensen er død.
VG: Tidligere statsråd Jens Evensen er død
Asker Bærums og Budstikke: Verdig bisettelse for Jens Evensen
Utenriksminister Jan Petersen: 
    
Minneord ved Jens Evensens bisettelse, Asker kirke, 19. februar 2004

 

OVERSATT TIL RUSSISK
Boken kom ut på russisk i august 2004 på Impeto forlag, Moskva, med støtte fra NORLA - Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet - og Fiskeridepartementet.

NRK 1 DAGSREVYEN - Sendt: 15. sep 1999 (video klipp fra nrk.no)
Tidligere havrettsminister Jens Evensen hadde stoppet alle forhandlinger med Sovjetunionen om delelinjen i Barentshavet umiddelbart dersom han hadde fått vite at hans egen statssekretær og nære medarbeider Arne Treholt var under overvåkning mistenkt for spionasje til fordel for nettopp Sovjetunionen. Denne påstanden kommer frem i en uautorisert biografi om Jens Evensen som ble lansert i Oslo. Den er ført i pennen av Berit Ruud Retzer.

Evensen var i fem år havrettsminister, og hadde nesten hele tiden Arne Treholt ved sin side som statssekretær. Statsråd Jens Evensen ble ikke informert om at hans egen statssekretær ble overvåket mistenkt for spionasje for Sovjetunionen, samtidig som Norge førte mange vanskelige forhandlinger med Sovjetunionen om delelinjen i Barentshavet.

NOEN BOKANMELDELSER
Aftenposten:
Hva boken bringer av nytt, er ikke minst hvordan marerittet ble opplevd av Jens Evensen selv, og om hvordan Evensens liv artet seg etter katastrofen. Boken kaster også nytt lys over hvordan ledende kretser i Arbeiderpartiet og regjeringen reagerte på Evensen i hans glansdager da han hadde makt.

Dagsavisen: Biografien om Jens Evensen er en solid gjennomgåelse av norsk etterkrigshistorie. Men den handler først og fremst om en menneskelig tragedie som ble et mareritt for mange mennesker i kretsen rundt Evensen og Treholt.

Adresseavisen/NTB: En gjennomgående positiv bok om mannen som skaffet Norge en ny og utvidet fiskerisone, som skaffet Norge råderetten over kontinentalsokkelen med olje og gass og som gjorde en uvurderlig innsats under rettssaken mot juntaen i Hellas og i forhandlingene med russerne om den såkalte gråsonen i 1970-årene. 

Dagbladet: I disse historiene om Treholt og livet i Haag, kombinert med kapitlene om Evensens barndom, oppvekst og familieforhold, får Ruud Retzer tak i det menneskelige dramaet som har preget livet til denne mannen som i sitt arbeid med folkerett, og spesielt havrett, har gjort en enorm innsats for Norge.

Vårt Land: Skildringen av den menneskelige katastrofen som rammet Evensen da han ble sveket av den han har aller mest hadde stolt på, er bokens absolutt sterkeste side, og der hvor troverdigheten også virker størst.

Sandefjords Blad: Boken er spekket med massevis av historie og episoder, om vekst og fall, myter og realiteter, idealitet og naivitet, smålighet og intriger og dessuten grådig kremmerånd. Til dels spennende lesning - lærerik.

UD Posten: Jens Evensen var en av Norges viktigste personer i dette århundres siste halvpart. Og Ruud Retzers bok om ham er meget leseverdig.

ytterligere bokanmeldelser

E-post Berit.Retzer@berit1.com - Internett www.berit1.com

  Biografi  Innhold Bokutdrag Bokanmeldelser Forhistorie Forfatter Bokbestilling
 
copyright © Berit Ruud Retzer 1999-2016
Last update 01-05-2016